Attachment: Tỷ lệ ăn cược (Odd) được nhà cái ghi chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu