Attachment: Thể thao Dafa – nâng cao cơ hội chiến thắng cho người chơi