Attachment: Kèo đồng banh nửa trái được ký hiệu trên bảng tỷ lệ kèo là 0-0,5

Kèo đồng banh nửa trái được ký hiệu trên bảng tỷ lệ kèo là 0-0,5

Kèo đồng banh nửa trái được ký hiệu trên bảng tỷ lệ kèo là 0-0,5