Attachment: Việc lựa chọn đội bóng hay theo dõi sẽ giúp người chơi nắm rõ được lối chơi và đội hình của đội bóng

Việc lựa chọn đội bóng hay theo dõi sẽ giúp người chơi nắm rõ được lối chơi và đội hình của đội bóng

Việc lựa chọn đội bóng hay theo dõi sẽ giúp người chơi nắm rõ được lối chơi và đội hình của đội bóng