Attachment: Người chơi bỏ qua phong độ và lịch sử đối đầu gần đây