Attachment: Mỗi giải đấu thường sẽ có số lượng phạt góc khác nhau